Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 20190004 prednáška 50,00 s DPH 930/2018 290419 ETHERNET s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 02.05.2019
Faktúra 2101506024 potraviny do ŠJ 849,55 s DPH 20.01.2022 ATC-JR, s r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
Zmluva 17/2021 (3100322022) Zmluva o združenej dodávke elektriny 0.311/kWh s DPH 22.12.2021 Pow - en a.s. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Zmluva 16/2021 Dodávka pekárenských výrobkov 5 516,61 s DPH 21.12.2021 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Zmluva 12/2021 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 24 665,77 s DPH 20.12.2021 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Zmluva 11/2021 Dodávka mrazenej hydiny a mrazených výrobkov 21 598,20 s DPH 20.12.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Zmluva 14/2021 Dodávka rôznych druhov potravín 39 467,84 s DPH 20.12.2021 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Zmluva 15/2021 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 31 278,29 s DPH 20.12.2021 Obim s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Zmluva 10/2021 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ 18 288.24 s DPH 20.12.2021 Hôrka s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Faktúra 220001 potraviny do ŠJ 84,85 s DPH 20.12.2021 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
Faktúra 10210606 potraviny do ŠJ 6,36 s DPH 20.12.2021 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
Objednávka 2100480 potraviny do ŠJ 10,00 s DPH 20.12.2021 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Faktúra 2101506025 potraviny do ŠJ 908,53 s DPH 20.12.2021 ATC-JR, s r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
Faktúra 210587 potraviny do ŠJ 189,84 s DPH 20.12.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
Faktúra 210586 potraviny do ŠJ 426,93 s DPH 20.12.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
Objednávka 2100452,2100456,2100458,2100462,2100463,2100467 potraviny do ŠJ 450,00 s DPH 20.12.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Faktúra 2106631 potraviny do ŠJ 387,97 s DPH 20.12.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
Zmluva 13/2021 Dodávka čerstvých vajec 1 976,65 s DPH 20.12.2021 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy
Faktúra 10210617 potraviny do ŠJ 169,17 s DPH 20.12.2021 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
Faktúra 202108360 potraviny do ŠJ 160,23 s DPH 20.12.2021 Obim s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 20.12.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8103