Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Predstavenie školy Krúžky Rekonštrukcia školy História školy ŠtatistikaPredstavenie školy

 

DUBNICA NAD VÁHOM – mesto stredného Považia, patriace do okresu Ilava.

Významné postavenie v ňom má ZŠ s MŠ Pod hájom, nazývaná „päťka“ – v čase, keď sa ZŠ v meste označovali číslom, bola ako najnovšia poslednou, 5. ZŠ. Nachádza sa na najnovšom a najväčšom sídlisku Pod hájom. Funguje od roku 1990.

Naša základná škola ponúka Vašim deťom:

 • kvalitné vzdelanie pod vedením kvalifikovaných učiteľov, ktorého dôkazom sú nielen nadpriemerné výsledky v testovaní Monitor 9, ale aj  umiestnenie žiakov na stredných školách,
 • možnosť rozvíjať svoje vedomosti, nadanie a talent zapájaním sa do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží, v ktorých dosahujeme dlhodobo výborné výsledky /1. – 4. miesto v rámci Trenčianskeho kraja/,
 • množstvo zaujímavých krúžkov,
 • výučbu informatiky v 4 počítačových učebniach,
 • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého i ruského jazyka v jazykových laboratóriách s možnosťou  zapojiť sa do projektov medzinárodnej spolupráce - naša škola získala medzinárodný certifikát Škola eTwinning na roky 2018-2019 a obhájila ho i na roky 2020-2021,
 • projektové vyučovanie, ekologické aktivity,
 • poradenstvo špeciálnej pedagogičky a pomoc deťom s vývinovými poruchami učenia a správania,
 • zaujímavé činnosti a podujatia v školskom klube detí – Deň jablka, Deň čaju, Vitadeň,
 • stravovanie v školskej jedálni , mliečnu desiatu, školské mlieko a školské ovocie,
 • zmysluplné trávenie voľného času činnosťou v základných kolektívoch Detskej organizácie Fénix,
 • samozrejmosťou sú dve telocvične, športový areál, plavecký a lyžiarsky výcvik, školy v prírode, exkurzie, výlety, internetová žiacka knižka a ústretový prístup všetkých zamestnancov školy.

 

 Ak máte dostatok trpezlivosti a dostatočne rýchly internet môžete si pozrieť prezentáciu našej školy:  www.zscentrum3dub.edu.sk/skola5dub.pps