Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Vitajte na oficiálnej webovej stránke našej školy

Novinky

Oznam pre 2. stupeň ZŠ

Vyhláškou 282 RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa zakazuje prezenčné vzdelávanie pre 2. stupeň základných škôl.
Vyučovanie žiakov 2. stupňa našej školy sa bude uskutočňovať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa redukovaného upraveného rozvrhu hodín, ktorý dostanete prostredníctvom EduPage počas víkendu.
Žiadame Vás, aby ste dohliadli na pravidelnú účasť Vášho dieťaťa na online vzdelávaní a plnenie učiteľmi zadaných úloh. Prezenčná forma vyučovania sa obnoví 10.1.2022, po ukončení vianočných prázdnin.
Verím, že náročnú situáciu spoločnými silami a vzájomným pochopením zvládneme.
V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujete bezodkladne triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, prípadne riaditeľku školy.
č. tel. 0910911058 ZRŠ
č. tel. 0905789828 RŠ

Materská škola- Aktuálny oznam pre rodičov detí

V zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa režim dňa pri preberaní a odovzdávaní zákonných zástupcov upravuje nasledovne:

Podľa aktuálneho školského semaforu: „Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) “. 

Školský semafor od 26.11.

Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti pár oznamov.

Tu v Školskom semafore si môžete pozrieť aktualizované informácie a pohľadať, čo potrebujete vedieť.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti (zasiela sa po 3 súvislých dňoch neprítomnosti dieťaťa v škole, teda aj keď chýbalo 1 deň pred alebo po víkende- spolu sú to 3 dni) alebo Oznámenie o výnimke z karantény môžete zasielať po prihlásení do rodičovského konta na EduPage alebo si ich môžete stiahnúť a vytlačiť z nasledujúcich odkazov.

Projekt finančného vzdelávania

Naša škola sa zúčastnila projektu  “Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Náboj JUNIOR

Dňa 19.11. sa uskutočnila medzinárodná súťaž v riešení matematických a fyzikálnych úloh. Zapojilo sa do nej 1000 tímov zo štyroch krajín. Našu školu zastupovali 4 tímy ôsmeho a deviateho ročníka. V konkurencii sa nestratili a najlepšie umiestnenie z nich dosiahol tím v zložení Osúch Lukáš, Beseda Adam, Gábor Adam a Halko Tomáš.

Malý futbal- OK

Dňa 5.11.2021 sa na futbalom ihrisku v Dubnici nad Váhom uskutočnilo OKRESNÉ KOLO v malom futbale starších žiakov a starších žiačok ZŠ, kde sa dievčatá aj chlapci (foto) rovnako umiestnili na peknom 2. mieste.
Za vzornú reprezentáciu a veľkú bojovnosť ďakujeme dievčatám: Aneta Pecková, Sofia Loduhová, Karolína Margorínová, Nina Reháková, Miriam Zajacová, Karolína Bortelová, Romana Bortelová, Sofia Liptáková a Sarah Galková.
Za vzornú reprezentáciu a veľkú bojovnosť ďakujeme chlapcom: Timotej Hudcovský, Patrik Žiaček, David Didi, Matej Dohňanský, Lukáš Mikuš, Matej Malich a Tadeáš Uhrín. 

Príspevok ZRŠ

Vážení rodičia!

Možno ste v návale povinností zabudli uhradiť členský príspevok do ZRŠ v sume 15€, ktorý je stanovený jednotne na rodinu žiaka. Príspevok sa používa výlučne pre žiakov – odmeny, cestovné na súťaže, Mikuláš, MDD..., takže pre všetky deti.

Prosíme Vás, ak ste tak doposiaľ neurobili, uhraďte ho na číslo účtu ZRŠ: SK84 0900 0000 0003 6133 7362   Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

AG testy- prevzatie a používanie

Vážení rodičia, ak ste si objednali a prevzali Ag samotesty pre Vaše dieťa, žiadame Vás, aby ste samotestovanie uskutočňovali pravidelne a následne nás o tom informovali prostredníctvom EDUPAGE. Každý pondelok totiž hlásime na MŠVVaŠ SR množstvo použitých testov.

Rodičia, ktorí si testy objednali a doposiaľ neprevzali, môžu tak urobiť do konca týždňa, to je do 26.11.2021, denne od 9.00 do 15.00 na vrátnici školy. Po tomto termíne už testy nebudú pre Vás k dispozícii.

Chutné maľovanie

V rámci projektu Hovorme o jedle sa mnohé deti na Slovensku celý týždeň venovali rôznym témam o zdravom stravovaní. Téma Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek zaujala naše malé výtvarníčky Veroniku Koporcovú a Lauru Búranovú z 5. A triedy. Namaľovali obrázok, ktorým vo svojej kategórii získali 1. miesto. Talentovaným malým  výtvarníčkam blahoželáme a tešíme sa na ďalšie pekné práce! Prácu si môžete pozrieť tu.

Mars – náš nový domov?

Toto je názov tohtoročnej témy  celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú každoročne realizuje Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Naša žiačka Olívia Homolová z 9. B triedy namaľovala dielko, ktorým vyjadrila harmonický obraz symbiózy človeka s mimozemskou civilizáciou. Jej práca natoľko zaujala odbornú porotu, že získala krásne 3. miesto. Olívii srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa umeleckých úspechov! Jej prácu si môžete pozrieť tu. 

photo

Pondelok 6. 12. 2021

Počet návštev: 2687790