Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

eTwinning IT Akademia IT Krúžok Šach na školách PKR pedagogických zamestnancov 72 hodín Projekt COMENIUS

Projekty

eTwinning

Titul - Škola eTwinning

  

 

Po dvojkolovom procese našu školu zaradili medzi 20 slovenských škôl, ktoré získali medzinárodný certifikát Škola eTwinning na roky 2018-2019 a ďalší úspech - obhájila ho i na roky 2020-2021 yes. Tento vynikajúci úspech sa nám podarilo dosiahnuť vďaka aktívnej práci v programe eTwinning, chuti využívať nové, moderné metódy vzdelávania, ale aj vďaka dodržiavaniu zásad e-bezpečnosti na škole a podpore profesijného vzdelávania zamestnancov zo strany vedenia školy.

 

Čo je eTwinning?

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba"
eTwinning rozvíja množstvo žiackych kompetencií, podporuje inovatívne vzdelávanie formou projektového vyučovania. Partnerstvá založené na eTwinning poskytujú platformu umožňujúcu mladým ľuďom integrovať sa medzi občanov Európy, ako aj využívať jazykové a kultúrne bohatstvo nášho kontinentu a efektívnejšie a zaujímavejšie sa vzdelávať.

 

Naše úspechy

Na našej škole má eTwinning dlhoročnú tradíciu. Nezabudnuteľné sú projekty, ktoré so svojimi žiakmi vytvorila p. uč. Kačíková – Europäische Anthologie, Voda, čo ma drží nad vodou, Experimentáreň p. uč. Fejovej, či nedávny projekt Sharing our cultural emotions on world art heritage with European eTwinners p. uč. Kováčikovej. Za tieto i ďalšie projekty bol našej škole udelený Európsky certifikát kvality – ocenenie, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

 

Školenia a semináre eTwinning

Nemalým bonusom pre učiteľov je i možnosť zúčastniť sa vzdelávania, či už prezenčne, alebo online. Súčasťou vzdelávania sú i medzinárodné podujatia, zamerané na oboznámenie sa s programom eTwinning a s využívaním IKT, ako aj poskytujúce profesijný rozvoj v konkrétnej oblasti, na ktorú sú zamerané.

 

Medzinárodný eTwinning seminár

Od štvrtka 9. septembra do soboty 11. septembra 2021 sa v Brne konal medzinárodný eTwinning seminár. Účastníkmi boli pedagógovia z troch slovansky hovoriacich krajín – Slovenska, Česka a Poľska. Zúčastnila sa ho i naša p. učiteľka Božena Kováčiková. Užitočné stretnutia učiteľov týchto slovanských krajín sa prehlbovali počas workshopov.

Hlavným cieľom seminára bolo zoznámiť sa s eTwinningom, nájsť si projektových partnerov a vytvoriť spolu projekt. Účastníci boli veľmi aktívni a pracovali s veľkým nadšením. Na seminári vzniklo 13 projektov s rôznorodým zameraním. Na dvoch z nich sa aktívne zúčastnia i naši žiaci a učitelia. Držíme palce!