Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Ponuka krúžkov

Krúžky

 

Krúžková činnosť v školskom roku 2021/2022

PREHĽAD

 

Č.

Názov krúžku

Cieľová skupina

Počet členov

Vedúci krúžku

Termín krúžku

Miesto

1. stupeň ZŠ a ŠKD

1

Športový

2. - 4. ročník

34

dve skupiny

Mgr. Merešová

utorok 13:30- 15:30

Veľká telocvičňa

2

Šikovné ruky

1. - 4. ročník

17

Mgr. Kubánová

streda 14:00- 16:00

Knižnica

3

Výtvarný

1. - 3. ročník

20

Mgr. Mládková

streda 14:00- 16:00

Projektová učebňa

4

Angličtina hrou

1. - 4. ročník

29

dve skupiny

Mgr. Vráblová

utorok 13:30- 15:30

Interaktívna učebňa

5

Čítame radi

1. - 4. ročník

22

Mgr. Kubánová

utorok 13:00- 15:00

Knižnica

6

Roztlieskavačky

2. - 4. ročník

18

Mgr. Bajčíková

pondelok 14:00- 16:00

gymnastická učebňa, interaktívna učebňa

2. stupeň ZŠ

7

Keramika

3. - 9. ročník

11

Mgr. Mederová

pondelok 14:00- 16:00

Učebňa VYV

8

Turistický

5. - 9. ročník

17

PaedDr. Kačíková

víkendy

V teréne podľa plánu

9

Šachový

3. - 9. ročník

12

Ing. Kováčiková

štvrtok 13:45- 15:45

UVT2

10

Po škole

9. ročník

12

Mgr. Fejová

štvrtok 14:30- 16:30

Učebňa robotiky

11

Volejbal

7. - 9. ročník

23

Mgr. Machová

utorok 14:00- 16:00

Malá telocvičňa

12

Florbal

5. - 9. ročník

17

Mgr. Brídik

streda 13:45- 15:45

 

Veľká telocvičňa

13

Stolný tenis

5. - 9. ročník

29

dve skupiny

Mgr. Brídik

utorok, štvrtok

13:45- 14:45

Spojovacia chodba

14

Keramicko- výtvarný

3. - 9.ročník

11

PaedDr. Staňová

štvrtok 13:45- 15:45 

Učebňa VYV