Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

eTwinning IT Akademia IT Krúžok Šach na školách PKR pedagogických zamestnancov 72 hodín Projekt COMENIUS

Projekty

IT Akademia

 

3D TLAČ

 

3D tlačiareň, ktorú sme získali v rámci projektu IT Akadémia, sme v školskom roku 2018/2019 využívali pri práci na projekte KERAMIKA verzus 3D tlač. Cieľom tohto projektu bolo priblížiť žiakom tradičné a moderné  techniky. Zároveň sme s ňou pracovali v rámci krúžku, ktorý pokračoval aj v školskom roku 2019/2020.

Udalosti z marca 2020 našu školskú činnosť zastavili, ale nezastavili prácu na 3D tlačiarni. Využili sme ju na tlač štítov pre pracovníkov, ktorí sa pri svojej činnosti potrebovali chrániť pred možným nakazením Covid-19. Na vytlačené štíty sme pridali plexisklo, získané tiež cez spomínaný projekt IT Akadémia od  občianskeho združenia AGNICOLI..

Zaniesli sme ich na Mestský úrad v Dubnici n/V, do súkromného CPP v Novej Dubnici a do ÚVTSaÚVV Ilava. Rozdali sme 30 ks.

 

IT ScienceLab - SciLab

Od školského roku 2017/2018 sa podpisom zmluvy naša škola stala partnerom projektu IT akadémie, čím sme získali pre našich študentom prístup k novým materiálom z oblasti informatiky a participujúcich predmetov: matematika, fyzika, biológia, grografia.

Súčasťou projektovej spolupráce je:


• overovanie novovznikajúcich metodík ,
• využívanie existujúcich elektronických vzdelávacích materiálov, ktoré si kladú za cieľ aktualizovať obsah vzdelávania,
• vzdelávanie pre učiteľov,
• dostupnosť propagačných aktivít v oblasti IT vzdelávania (krúžky, projekt IT čajovne, projekt Aj ty v IT – iniciatíva zameraná na propagáciu vzdelávania dievčat v oblasti IT, súťaže pre žiakov – RBA, ROBOCUP, IHRA, 3D tlač, ... ).

Škola bola v rámci projektu vybavená pomôckami:

14 ks – Tablet 1                                                                                                1 ks – Refraktometer ručný na cukor

1 ks – 3D AiO Printer/Scanner                                                                             1 ks – Biokomora 250

1 ks – Codebug (classroom set)                                                                           1 ks – Dynamický vozíčkový systém (1,2m)

7 ks – Senzorová doska PicoBoard                                                                        4 ks – Interfejsová jednotka 1

7 ks – Doplnková súprava k robotickej stavebnici                                                   4 ks – Interfejsová jednotka 2

1 ks – Pneumatické systémy – doplnková súprava                                                  1 ks – Laboratórne váhy USB

1 ks – IR ovládač k robotickej stavebnici                                                                4 ks – Nerezový teplomer

7 ks – IR senzor k robotickej stavebnici                                                                 1 ks – Senzor CO2 vo vzduchu

7 ks – Napájací adaptér                                                                                       1 ks – Senzor elektrického napätia

7 ks – Robotická stavebnica                                                                                 1 ks – Senzor O2 vo vzduchu

1 ks – Sada robotických autíčok                                                                            1 ks – Senzor prúdu 1

1 ks – Meteostanica 1                                                                                          2 ks – Senzor pH 1

1 ks – Digitálna váha                                                                                           2 ks – Senzor sily 1

1 ks – Digitálny mikroskop 1                                                                                1 ks – Senzor svetla

14 ks – Preparačná súprava                                                                                 2 ks – Senzor tlaku plynu

14 ks – Vreckový USB mikroskop                                                                          1 ks – Ultrazvukový senzor vzdialenosti

6 ks – Tlačový materiál pre 3D                                                                             4 ks – Tyčinkový teplomer Amarell

 Partneri IT akadémie:


• Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
• Technická univerzita v Košiciach
• Žilinská univerzita v Žiline
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici