Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

 • Jesenné variácie v ŠKD

  Jesenné variácie  ZŠ s MŠ Pod hájom sa prejavili rôznymi nápaditými akciami ako sú šarkaniáda, vítanie prvákov, Halloween a týždňom zemiakov, ktoré pripravili naše šikovné pani vychovávateľky v 8 oddeleniach ŠKD. V rámci výchovno- vzdelávacej činnosti si svojpomocne zhotovili usmiatych, ľahučkých ako pierko, pestrofarebných šarkanov. Vietor na školskom dvore spravodlivo preveril kvalitu ich letových schopností.

  Nie je to až tak dávno, čo sa u nás udomácnili halloweenske oslavy. Odkiaľ tento sviatok vlastne pochádza a ako sa k nám dostal? Hoci sú to Spojené štáty americké, ktoré tento sviatok preslávili, jeho pôvod sa datuje ešte oveľa skôr a môžeme ho hľadať na britských ostrovov u starých Keltov. Išlo vlastne o oslavu pred ich významným sviatkom Samhain a podľa ich tradícií sa počas poslednej októbrovej noci prelínajú dva svety – mŕtvych a živých. V súvislosti s nimi patrí medzi každoročne vydarené a veľmi obľúbené akcie v našej škole  halloweenska párty v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Žiaci oblečení v rôznych hrôzostrašných kostýmoch s plným nasadením prežívali stoličkový, bublinkový, loptičkový či metlový tanec, popasovali sa s rôznymi súťažami, hostili sa pri pestrých sladkostiach a získaných odmenách. Bolo nevídané pozorovať detské nadšenie, ktoré sa v mnohých prípadoch bilo so strachom pred hrôzostrašnými maskami.

  Poslednou jesennou celotýždňovou akciou bol týždeň venovaný zemiakom. Po vstupnej prezentácii o rôznych druhoch zemiakoch si v tvorivých dielničkách  a v tímoch zhotovili zemiakových panáčikov, razítka, záves z odtlačkov zo zemiakov, zvieratká či postavičky a v kulinárskej domácej kuchyni pripravili šéfkuchári a budúce gazdinky chutné zemiakové jedlá. Fotky nájdete tu.

 • Krajské kolo v cezpoľnom behu

  Dňa 27.10.2021 sa konalo v Dubnici nad Váhom krajské kolo v cezpoľnom behu družstiev aj jednotlivcov. Po víťazstve v okresnom kole, dievčatá pokračovali vo svojich výborných výkonoch.

  Družstvo mladších dievčat v zložení – Bortelová Karolína, Bortelová Romana a Ondrejíková Laura sa umiestnilo na 1. mieste. Družstvo starších dievčat v zložení – Mojtová Sabína, Novosedliaková Zoel, Hrubinová Olívia sa umiestnilo na vynikajúcom 3. mieste.

  V súťaži jednotlivcov sa umiestnila Bortelová Karolína na 2.mieste.

  Naša škola sa tak v celkovom hodnotení umiestnila na vynikajúcom 4.mieste  z celkového počtu 22 zúčastnených škôl v krajskom kole. (foto tu)

  Podrobnejšie výsledky nájdete tu.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Každoročne štvrtý októbrový pondelok si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Naša škola sa tradične zapája do tohto podujatia, ktorého cieľom je zábavnou formou podporiť záujem žiakov o trvalý vzťah ku knihám, čítaniu, poznávaniu nového a vzdelávaniu školskou knižnicou.
  V tomto školskom roku sme si ho rôznymi aktivitami pripomenuli v piatok 22.10.2021. V tento deň starší žiaci čítali mladším. Žiaci siedmeho až deviateho ročníka  čítali žiakom na prvom stupni rozprávkové príbehy. Pri počúvaní príbehu si prváci a druháci kreslili svojich obľúbených rozprávkových hrdinov.
  Veríme, že aj takouto formou sme našim žiakom pootvorili dvierka do sveta knihy. Tá má byť pre každého človeka radosťou, oddychom a nevyčerpateľnou studnicou vzdelávania.

 • Október – Mesiac úcty k starším

  Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.

  Žiaci našej školy sa rozhodli v mesiaci október vyrobiť pre svojich starých rodičov milé prekvapenie v podobe ďakovných pozdravov. Nezabudli ani na klientov sociálnych služieb mesta, ktorým odovzdali malé pozdravy vyrobené z lásky.

  Milí naši seniori, prajeme Vám pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby Vás ďalšie roky sprevádzala láska, úcta a pozornosť.

 • Vítanie prvákov

  Dňa 27. 10. 2021 žiaci 9.b triedy pripravili pre deti z prvého ročníka v spolupráci s pani vychovávateľkami pekné privítanie v škole a pasovali našich prváčikov do stavu žiackeho.

  Dobré víly sudičky Múdrosť, Priateľstvo a Šťastie deťom dali do vienka veľa znalostí, nadanie, silu na prekonávanie prekážok, veľa kamarátov  a všetko len to najlepšie, čo budú u nás v škole potrebovať. Zložením prváckeho sľubu kráľovi a kráľovnej  a slávnostným spečatením čarovnými konfetami boli pasovaní za školákov našej školy ZŠ s MŠ Pod hájom a sľúbili, že tu budú nažívať vo všetkej počestnosti a poslušnosti až na veky.  Na záver si všetci zaspievali a zatancovali pesničku od Mira Jaroša Do školy sa teším, teším.., ktorá ich vyprevadila s úsmevom na tvári na jesenné prázdniny.

 • Olympiáda SJL- šk. kolo

  Máme víťazku 14. ročníka školského kola Olympiády zo slovenského jazyka. Olympiáda sa skladala z troch častí: vedomostný test, ústny prejav a transformácia textu. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov, a to päť ôsmakov a šesť deviatakov. Na 1. mieste sa umiestnila Vanesa Mitická z 8. B, na 2. mieste Sofia Masiarčinová z 9. C, na 3. mieste Nina Vašíčková z 9. C. Vanesa Mitická nás bude reprezentovať v okresnom kole 12. novembra 2021. Všetci jej prajeme úspešnú reprezentáciu. 

 • JESENNÝ ZBER PAPIERA

  Ako každý rok aj v tomto školskom roku sme v októbri zorganizovali jesenný zber papiera, a tak sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov.

  Spolu sa vyzbieralo  12 885 kg papiera.

   

  Najlepší zberači (kolektívy roč. 1. – 4.)

  1.miesto:  I. C

  2.miesto:  I. B

  3.miesto:  4. B

  Najlepší zberači (kolektívy roč. 5. – 9.)

  1.miesto:  8. B

  2.miesto:  6. A

  3.miesto:  5. C

  Najlepší zberači (jednotlivci roč. 1. – 4.)

  1.miesto: Slaninková Alexandra  (3.C) 180 kg

  2.miesto: Klabníková Lucia         (1.B)  161 kg

  3.miesto: Krajčovič Oliver           (4.B) 151 kg

  Najlepší zberači (jednotlivci roč. 5. – 9.)

  1.miesto: Polčáková Izabela   (6.A) 319 kg

  2.miesto: Pružinec Sebastián  (7.A) 263 kg

  3.miesto: Hudcovský Timotej   (9.A) 251 kg

   

  Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu papiera, veľmi pekne ďakujeme!

  Poďakovanie patrí i tým, ktorí pomáhali pri náročnej práci...

 • Krúžky
  22. 10. 2021

  Aktualizovali sme modul Krúžky

 • Cezpoľný beh- okresné kolo

  Dňa 15.10.2021 sa v mestskom parku J.B. Magina konalo okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev aj jednotlivcov. Družstvá mladších aj starších žiačok sa umiestnili na 1. mieste a vybojovali si tak postup do krajského kola. Družstvá mladších aj starších žiakov sa zhodne umiestnili na 3. mieste.

  V súťaži jednotlivcov sa na stupne víťazov postavila K. Bortelová 1.m, L. Ondrejíková 2.m a J. Brunner 2.m.

  Družstvá dievčat súťažili v zložení:

  Mladšie žiačky: K. Bortelová, R. Bortelová, L. Ondrejíková

  Staršie žiačky:  O.Hrubinová, Z. Novosedliaková, S. Mojtová

  Družstvá chlapcov súťažili v zložení:

  Mladší žiaci: D. Didi, J. Krajčovič, L. Mikuš

  Starší žiaci: J. Brunner, T. Hudcovský, T.Halko

  Gratulujeme a za vzornú reprezentáciu ďakujeme!

 • Biela pastelka

  V rámci dobrovoľníctva v piatok 24. 9. 2021 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dve siedmačky Mia a Alexandra svojim ochotným a aktívnym prístupom pomohli naplniť cieľ zbierky, ktorým bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí svojim príspevkom pomohli dobrej veci.  Ak by ešte niekto chcel prispieť, môže tak urobiť do 31.12. 2021 zaslaním SMS v hodnote 2€ na číslo 820.

  Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:
  •    pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
  •    pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
  •    pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
  •    špecializovaným sociálnym poradenstvom

 • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

  Dňa 22. 9. sme sa s piatakmi stretli so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Besedu pre našich žiakov zorganizovali pracovníci mestskej knižnice v kine Lastovička. Pani spisovateľka deťom prezradila, aké boli jej literárne začiatky, ako vznikajú knižky, a tiež čo všetko môže byť literárnou inšpiráciou. Dozvedeli sa, že je veľkou milovníčkou zvierat a na prstoch porátali, koľko ich sama doma chová. S úsmevom na tvári im odpovedala na všetky zvedavé otázky. Krásne zážitkové vyučovanie zostane v pamäti našich žiakov určite zapísané. Lebo deťom treba spríjemňovať detstvo. Toto si praje vo svojich knižkách aj Gabriela Futová. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

 • POISTENIE ŽIAKOV

  Oznamujeme rodičom, že v školskom roku 2021/2022 budú žiaci základnej školy poistení Úrazovým poistením žiakov.

  Predmet poistenia:

  • trvalé následky poisteného v dôsledku úrazu
  • smrť poisteného v dôsledku úrazu
  • úrazové odškodnenie detí
  • odcudzenie (Osobitné dojednania poistenia vecí žiakov tu)
 • PRÍSPEVOK ZRŠ

  Dňa 23.9.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Rady rodičov Základnej školy s materskou školu Pod hájom 967, na ktorom bol schválený príspevok ZRŠ. Príspevok uhrádza zákonný zástupca na účet Rady rodičov nasledovne:

  • výška príspevku je 15€/rodina na celý školský rok
  • spôsob úhrady: prevodným príkazom, vkladom na účet v banke SLSP
  • IBAN: SK84 0900 0000 0003 6133 7362
  • do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu
  • termín úhrady: do 30.10.2021

  Príspevok ZRŠ slúži na ocenenia, odmeny detí a tried a na činnosť Rady rodičov.

 • Spolu múdrejší - doučovanie žiakov

  Vážení rodičia, milí žiaci, aj v tomto školskom roku chceme pokračovať v doučovaní prostredníctvom projektu Spolu múdrejší. Budeme radi, ak sa zapojí čo najviac žiakov, aby si mohli zlepšiť prospech, dobehnúť vymeškané učivo, precvičiť a zopakovať náročnejšie témy, prijať od učiteľov podporu, zlepšiť sebavedomie a sebahodnotenie. Prihláste sa u svojich triednych učiteľov, najneskôr vo štvrtok 23.9.2021. Podľa počtu prihlásených detí potom vytvoríme skupinky maximálne 5 žiakov. Učitelia sa žiakom môžu venovať aj individuálne. Ak bude naša žiadosť schválená ministerstvom, začneme od októbra 2021. Doučovanie bude prebiehať poobede, 1-2 hodiny, dvakrát v týždni, podľa potreby a situácie. Milí rodičia, ďakujeme za pomoc pri motivovaní Vášho dieťaťa.

  Mgr. Zuzana Tobolová - školský špeciálny pedagóg

 • Distribúcia Ag samotestov

  Vážení rodičia,

  v dňoch 16.-17.09.2021 bude vo vestibule školy na vrátnici (vchod č.4) prebiehať distribúcia Ag samotestov proti podpisu každému, kto si prostredníctvom Edupage o testy zažiadal. Upozorňujeme však, že z pôvodných 25 testov na žiaka rodič obdrží len 5, nakoľko v takomto počte nám boli doručené.

  Zároveň upozorňujeme, že testovanie sa odporúča realizovať v súlade so školským semaforom dvakrát týždenne, t. j. v pondelok a vo štvrtok pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia Covid-19. Vykonanie samotestu je potrebné škole potvrdiť prostredníctvom Edupage nasledovne:

   

  ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA  Pridať žiadosť/vyhlásenie  Domáci AG samotest-výsledok  vybrať dátum  výsledok testu

   

  Časový harmonogram preberania testov:

  - 16.9.2021 od 08:00 do 16:00 hod.

  - 17.9.2021 od 08:00 do 13:00 hod.

   

  Video návod na vykonanie samotestu nájdete na https://youtu.be/bihiBgpM9pc

   

  Pri preberaní samotestov prosíme o trpezlivosť vzhľadom na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

 • Základné informácie v súvislosti s ochorením COVID - 19

  Podľa nového COVID Automatu budú otvorené školy vo všetkých farbách okresov.

  Karanténa:

  Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na Covid 19, pôjdu žiaci do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí majú výnimku). Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID 19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak, jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Rodič je povinný nahlásiť karanténu žiaka.

  Pre žiakov v karanténe je zabezpečené dištančné vzdelávanie.

  Po uplynutí karantény sa žiak príp. jeho zákonný zástupca opätovne pri nástupe do školy preukáže vyhlásením o bezpríznakovosti (tlačivo TU).

  Výnimky z karantény:

  Majú žiaci, ktorí prekonali COVID 19 za posledných 180 dní, plne zaočkovaní žiaci a žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania COVID 19. Za žiaka rodič oznámi škole výnimku z karantény predložením Oznámenia o výnimke z karantény (tlačivo TU).

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti a oznámenie o výnimke z karantény je možné vyplniť a poslať prostredníctvom EDUPAGE po prihlásení rodičovským kontom v module ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA.

  Ospravedlnenie dochádzky:

  Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri viac ako 5-dňovej absencii musí predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára do 3 dní od nástupu žiaka do školy. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť. Rodič má nárok na ošetrovné /OČR/ ak regionálny úrad Verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka vo veku do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

  Rúško:

  Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v MŠ, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia. Použitie respirátora či rúška je možné nahradiť šálom alebo šatkou.

  Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania, podľa aktuálnej platnej vyhlášky ÚVZ SR !!!

  Vstup do školy:

  Vstup cudzích osôb do priestorov školy a školského zariadenia je možný len po dohode s riaditeľkou školy a po predložení Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti danej osoby.

  Pre bezpečnejšiu komunikáciu s vyučujúcimi a vedením školy je lepšie využívať dištančný spôsob komunikácie e-mailovou poštou,  alebo cez Edupage.

  Ranný filter:

  V MŠ sa vykonáva povinne, v ZŠ sa bude vykonávať do odvolania na základe rozhodnutia riaditeľky školy. Pri vstupe do budovy školy je nutné použiť dezinfekciu rúk.

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a potvrdenie o chorobe:

  Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Ak žiak doklad nepredloží, bude umiestnený do izolačnej miestnosti až do času, kým rodič vyhlásenie škole nedoručí, alebo si pre dieťa nepríde.

  Vážení rodičia!

  Je v našom spoločnom záujme, aby školy ostali podľa možností otvorené a aby prebiehalo bez prerušenia prezenčné vzdelávanie. Chceme chrániť zdravie Vašich detí a zároveň zdravie našich zamestnancov.

  Verím, že spoločnými silami a vzájomným pochopením sa nám to podarí a náročnú situáciu zvládneme.

 • Začiatok školského roka 2021/2022

  Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021 nasledovne:

  • pre prvákov8,00 hod. v sprievode rodiča na školskom dvore,
  • pre žiakov 2 . – 9. ročníka o 9,00 hod. v triedach.

  Žiaci vchádzajú aj odchádzajú do budovy školy tak, ako v minulom školskom roku rôznymi vchodmi:

  1. – 4. ročník – hlavný vchod,

  5. – 7. ročník – bočný vchod od školského ihriska,

  8. – 9. ročník – služobný vchod.

  Vyučovanie v tento deň končí o 10,00 hod. Školská jedáleň ani školský klub detí nie sú v prevádzke. Žiaci odchádzajú domov.

  Ak testy budú doručené podľa plánu,  v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. prebehne testovanie na ochorenie COVID -19 kloktacími testami tých žiakov, ktorých rodičia požiadali o túto možnosť.

  Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na internetovej stránke https://testujemeskoly.sk/

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Vedúca ŠJ ZŠ Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom oznamuje stravníkom v školskej jedálni na ZŠ i v MŠ:

  • poštové poukážky na mesiac 09/2021 sa budú vydávať na ZŠ v kancelárii vedúcej ŠJ, a to v dňoch: 23., 24. a 25.8.2021 (pondelok, utorok, streda) v čase od 7.00 hod. - 16.00 hod;
  • po vyzdvihnutí poštovej poukážky, prinesú doklad o zaplatení najneskôr 31.8.2021 do 13.00 hod., vzápätí budú prihlásení na stravu na daný mesiac;
  • nové stravovacie - čipové kľúče s príslušným kódom, dostanú žiaci I. ročníka osobne do tried v mesiaci september 2021; ostatné ročníky budú mať čipové kľúče z predošlého školského roka;
  • ďalšie pokyny k stravovaniu nájdete v module "jedáleň" v ľavom menu.
 • Letná škola - 1. týždeň

  Uplynul týždeň a naši žiaci 1. stupňa majú za sebou prvý cyklus letnej školy. Každý deň sa v čase od 8:30 do 9:00  mali možnosť zhovárať v rannom kruhu o svojich nových zážitkoch, podeliť sa so svojimi starosťami ale aj radosťami. Po tejto voľnejšej časti nasledovala vzdelávacia časť, kde si mali možnosť dobehnúť a prehĺbiť  vedomosti z uplynulého školského roka. Najväčšiu radosť mali žiaci zo zážitkového vyučovania: navštívili krajinu „Rozprávkovo“, hrali sa so „Skákajúcou matematikou“. Finančnú gramotnosť rozvíjali hraním rolí v obchode. V nasledujúcich dňoch kreslili mapu blízkeho okolia, inscenovali sprievodcu historickými pamiatkami Dubnice, riešili prekvapené hlavolamy a hádanky. Pracovali v skupinách, kde za splnené úlohy zbierali kamene múdrosti. V teréne pomáhali starším, pozorovali a chránili rovnako ako naša polícia, riešili dopravné situácie, poznávali lúčne rastliny a plietli venčeky. Po skončení dňa si v kruhu vyhodnotili aktivity a zážitky. Záverečnou bodkou bola rozlúčková diskotéka spojená so súťažami a rôznymi hrami. Tešíme sa na druhý cyklus LŠ, ktorá sa uskutoční už od pondelka 16. - 20. 8 2021 pre žiakov 1. a 2. stupňa našej školy. Fotografie nájdete pod textom.

  Realizačný tím LŠ

 • Príspevok na stravu od 1.9.2021

  Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, ktorí si chcú uplatniť nárok na dotáciu na stravu svojho dieťaťa, že 6.8.2021 je posledný termín na podanie príslušných potvrdení osobne na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom. Podrobnosti sú uvedené na stránke mesta TU.

strana: