Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Msdubik Kontakt

Materská škola

Msdubik

Organizácia vyučovania od 10. januára

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že v pavilóne B materskej školy prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce súvisiace so sanáciou vlhkosti v triede na prízemí.

Z uvedeného dôvodu bude organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 10.1.2022 upravená nasledovne:

  1. Pavilón B bude dočasne uzavretý.
  2. 4. trieda MŠ (prízemie pavilónu B) bude presťahovaná spolu so svojimi pani učiteľkami do pavilónu C.
  3. 3. trieda MŠ (poschodie pavilónu B) bude rozdelená na dve skupiny, ktoré budú spolu s pani učiteľkami priradené k triedam do pavilónu A. Vytvoria sa tak ustálené skupiny detí, ktoré sa počas týždňa nebudú premiešavať.
  4. Zoznamy skupín rozdelenej 3. triedy budú prístupné rodičom v pondelok ráno 10.1.2022 pri vstupe do pavilónu A.

Zároveň upozorňujeme rodičov, že naďalej platia opatrenia súvisiace s COVID – 19. Vstup rodičov do šatne MŠ je povolený v režime OTP a s respirátorom, ktorý prekrýva horné dýchacie cesty.

Verím, že vzájomným pochopením a spoluprácou sa nám podarí náročnú situáciu zvládnuť bez problémov.

Ďakujem za Vašu ústretovosť a spoluprácu.

Mgr. Marta Bardyová, riaditeľka školy


 

Milí rodičia !

Dňa 2.septembra 2021 (štvrtok) začína nový školský rok v našej MŠ „Dubík“.

Menný zoznam detí v triedach bude vyvesený na vstupných dverách jednotlivých pavilónov.

Pri vstupe dieťaťa do triedy všetci rodičia odovzdajú pani učiteľke vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré bude k dispozícií v šatni MŠ alebo na webovej stránke školy.

Prosíme všetkých rodičov, aby dodržiavali platné epidemiologické opatrenia a pravidlá !

Čo treba priniesť do MŠ:

- papučky

- pyžamo

- náhradné oblečenie (podľa uváženia menšie aj staršie deti). Všetky veci deťom podpíšte, aby nedochádzalo k zámene.

Poštové poukážky za stravu v mesiaci september sa budú vydávať v kancelárií vedúcej ŠJ (v budove školy) v dňoch 23., 24., 25.8. 2021 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Všetky ďalšie dôležité informácie Vám radi poskytnú pani učiteľky Vašich detí na začiatku školského roka.

Teší sa na Vás celý kolektív MŠ!!!