Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
2% dane Kontakt Novinky Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

OK biologickej olympiády

V stredu 3.2.2016 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády. V projektovej časti sa Martin Romaňák (9.B) umiestnil na 1. mieste a vo vedomostnej časti Ema Jungová (9.A), tiež na 1. mieste. Obaja postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať v marci. Gratulujeme a držíme palce! 

2% z dane

Milí rodičia a priaznivci našej školy, obraciame sa na Vás s prosbou poukázať 2% z Vašej dane občianskemu združeniu "Rada rodičov 5. Základnej školy Centrum III v Dubnici nad Váhom". Prostriedky budú použité na skvalitnenie vzdelania našich žiakov. Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie – zamestnanci .  Viac informácií – pre fyzické i právnické osoby nájdete na tejto podstránke. Všetkým štedrým darcom ďakujeme smiley

Ohliadnutie sa za plesom

Rada rodičov ďakuje všetkým organizátorom, sponzorom i účastníkom 21. rodičovského plesu. Tešíme sa na stretnutie o rok wink

Úspech v krajskej súťaži

Ema Jungová, žiačka 9. A triedy, dňa 26.1. úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v Trenčíne. Umiestnila sa na krásnom 2. mieste. GRATULUJEME yes

Víťazi z našej školy

Dňa 19.1.2016 sa  v Novej Dubnici konalo okresné kolo matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja piataci a jeden deviatak. Pri riešení úloh sa im naozaj darilo. V celkovom hodnotení Martin Romaňák z IX.B a Miroslav Gašpar z V.A obsadili krásne 1. miesta yes vo svojich kategóriách. Gratulujeme.

Chceme žiť zdravo

O zdravom a aktívnom životnom štýle sa veľa nového dozvedajú naši piataci, ktorí sú zapojení do projektu Hravo ži zdravo“, adresovaného prednostne im. V tomto čase už so súťažnými úlohami finišujú. Nesúťažne sa však môže zaregistrovať každý, kto chce prehodnotiť svoj životný štýl.

Exkurzia deviatakov

Do akého pásmového pohoria patria Vysoké Tatry? Vypočítaj priemernú rýchlosť vlaku medzi stanicami Žilina - Kraľovany. Na tieto a ďalšie otázky odpovedali žiaci IX.A, IX.B cestou vlakom z Dubnice n/V do Starého Smokovca, v rámci exkurzie konanej 21.12.2015. Odtiaľ prešli pešo na Hrebienok, kde si pozreli DOM ĽADU. Pri ceste naspäť nasiakli vianočnú atmosféru na trhoch v Žiline. Tu pripájame fotografie z akcie.

Nové VZN

15.12.2015 Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo nové VZN Mesta Dubnica nad Váhom č.: 9 / 2015. Jeho prílohu nájdete i v našom ľavom menu.

Okresné kolo Olympiády zo SJL

Gratulujeme našej žiačke Eme Jungovej z 9. B, ktorá  sa stala víťazkou yes okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a postúpila do krajského kola, ktorého sa zúčastní 26. januára 2016. Eme ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

ŠK recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

Úspešní recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v školskom  kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, postupujú do okresného kola, ktoré bude 29. januára 2016 v CVČ Ilava.

V II. kategórii (4. a 5. ročník) – sa umiestnili na 1. mieste – Nina Gazdíková zo 4. B, na 2. mieste –Lucia Baďurová zo 4. B, na 3. mieste – Karolína Valjentová z 5. C.

photo

Sobota 6. 2. 2016

Počet návštev: 4096346