Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Novinky Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

Záujem o prírodné vedy žiaka Martina Romaňáka  z IX.B je veľký. Svedčí o tom aj jeho účasť na krajskom kole fyzikálnej olympiády, ktoré sa konalo 13.4.2016. V konkurencii 30 žiakov sa v celkovom hodnotení umiestnil na krásnom 5. mieste. Gratulujeme!

Krajské kolo Baltie 2016

Programovanie zaujíma viacerých žiakov našej školy. Svoje schopnosti si preskúšali na krajskom kole Baltie 2016, ktoré sa konalo 14.4. V jednotlivých kategóriách  popredné miesta obsadili títo žiaci: A. Gábor z III.B - 9.miesto, M. Štefanec zo VI.C - 6. miesto, S. Feja z VIII.A - 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 bude vo štvrtok a v piatok 28. a 29. apríla 2016 v čase od 15.00 do 18.00 hod. v priestoroch školy. Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a písacie potreby. Pri zápise je potrebná účasť oboch zákonných zástupcov spolu s dieťaťom. Ak sa nemôže zúčastniť zápisu jeden z rodičov, je možné vypísať zápisný lístok v predstihu doma. Môžete si ho stiahnuť tu a odovzdať pri zápise podpísaný oboma rodičmi. Podpisy oboch rodičov sú nevyhnutné. Viac sa dozviete na tejto podstránke.

Vesmír očami detí

Nikolka Antolová, žiačka 5. A triedy, so svojou prácou Sťahujeme sa ! s mimozemskou tematikou zvíťazila v celoslovenskom kole každoročne organizovanej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Srdečne blahoželáme!

Úspešné výtvarníčky

Vyhodnotenie 63. ročníka projektu EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2015/2016 v sekcii výtvarnej tvorby bolo pre našich výtvarníkov opäť radostnou správou. V tretej vekovej kategórii boli ocenené práce Martiny Andelovej a Sofie Rehákovej (obe 7. C ). Gratulujeme! Viac sa dozviete v tomto dokumente.

Naši matematici opäť bodovali!

Na okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa konalo 5.4.2016 v Ilave, našu školu reprezentovalo 6 žiakov. V kategórii Z6 sa na 2. mieste umiestnil M. Štefanec zo 6.C. V kategórii Z7 sa J. Maco zo 7.A umiestnil na 3. mieste. Najúspešnejší boli ôsmaci. Iris Leitmannová obsadila 1. miesto a S. Feja skončil na 3. mieste, obaja z 8.A. Gratulujeme!

Oznam o prijímaní detí do MŠ

Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, ktorí majú záujem o prijatie svojho dieťaťa do materskej školy, že žiadosť o prijatie na školský rok 2016/2017 môžu zákonní zástupcovia podať v čase od 2.5.2016 do 31.5.2016. Žiadosti  bude prijímať p. zástupkyňa Eva Zelková v pavilóne A na prízemí v pracovných dňoch od 6.00 do 16.00 hod. Tu si môžete stiahnuť tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

Ročné obdobia v záhrade

Krásny úspech dosiahli dve žiačky našej školy, Zuzka Romaňáková z 2. A triedy a Nikola Antolová z 5. A triedy. V celoslovenskej výtvarnej súťaži Ročné obdobia v záhrade sa obe vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste yes. Do súťaže bolo zapojených 81 škôl, odborná komisia, ktorej predsedal akademický maliar Miroslav Cipár, vyberala zo 658 výtvarných prác.

Víťaz krajského kola

V utorok 22.3.2016 sa konalo v Trenčianskej Teplej krajské kolo matematickej olympiády. Z našej školy do tohto kola postúpil Martin Romaňák z IX.B. V konkurencii 42 žiakov kraja si so zadanými príkladmi poradil najlepšie a umiestnil sa  na 1. mieste yes Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme za excelentnú reprezentáciu školy.

Vesmír očami detí

Téma kozmu deti fascinuje. Svedčia o tom aj krásne výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v okresnom kole tejto každoročne organizovanej výtvarnej súťaže. Žiačkam Sofii Loduhovej z 3.B, Nikolke Antolovej z 5.A, Kike Pisoňovej a Olívii Papiernikovej z 5.C srdečne blahoželáme. Tu si možno pozrieť výsledkovú listinu.

photo

Pondelok 2. 5. 2016

Počet návštev: 4204910